Riskabla trygghetslarm fortfarande i bruk

Drygt 30 procent av landets kommuner använder bara analoga trygghetslarm, trots att uppemot vart femte larm aldrig når fram. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Det finns cirka 212 000 trygghetslarm i Sverige. Kartläggningen bygger på en enkät som besvarades av 208 kommuner under våren 2014, en svarsfrekvens på 68 procent. Åtta procent av kommunerna i kartläggningen uppger att de övergått till digitala larm. 38 procent har beslutat göra det senast 2016. Samtidigt uppskattar Telia att upp till 20 procent av de analoga larmen inte når larmcentralen.

Utredaren Dick Lindberg på Socialstyrelsen anser att utvecklingen mot digitala trygghetslarm måste gå snabbare, särskilt som en växande andel äldre personer med omfattande och livsavgörande omvårdnadsbehov fortsätter att bo hemma.

 – Allt fler är beroende av tekniken för att kunna vara trygga. För en person som ramlar och inte kan ta sig upp kan larmknappen på handleden vara skillnaden mellan liv och död, säger han enligt ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Det finns också stora variationer i kontrollen av larmen. Fyra procent av kommunerna testar inte de analoga trygghetslarmen alls och 15 procent av kommunerna kontrollerar aldrig själva larmknappen, vare sig för digitala eller analoga larm. Bara tolv procent av kommunerna utför tester av de digitala larmen varje minut, trots att den nya tekniken möjliggör automatisk kontinuerlig övervakning.

– Att inte försäkra sig om att larmen fungerar strider mot socialtjänstlagens krav på kvalitet. Alla kommuner måste börja ta ansvar för att larmen är säkra och trygga. Vi kommer att följa upp hur det går inom ett halvår, säger Dick Lindberg.

Publicerad 2014-10-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2014 - 11:32 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår