Så åldras operaröster

En del röster tappar i kvalitet redan i 50-årsåldern medan andra låter utmärkt långt upp i åldrarna. Nu startar ett unikt forskningsprojekt för att för första gången försöka ta reda på varför det är så.

Vilka faktorer belastar professionella operasångares röster negativt och hur kan man förebygga slitage så att rösten håller yrkeslivet ut? Det är några frågor som forskarna söker svar på.

En tredjedel av arbetskraften i Sverige har ett yrke där rösten är det främsta redskapet och en god röstlig arbetsmiljö kan vara avgörande för fortsatt yrkesverksamhet fram till pensionen. Arbetsmiljölagen ställer krav på att förebygga ohälsa och diskrimineringslagen kräver aktiva åtgärder inom arbetsmiljöområdet för att kunna motverka åldersdiskriminering.

– Vi vill tillsammans med våra sångare skapa bästa förutsättningar för att våra anställda ska kunna leverera musik på högsta nivå och det här forskningsprojektet kan förhoppningsvis ge oss verktyg som bidrar till att våra sångare får ett långt och hållbart yrkesliv, säger Lena Vedin Almung, administrativ chef för opera/drama på Göteborgsoperan, som tillsammans med Malmö opera och Kungliga operan i Stockholm och fackförbundet Symf är initiativtagare till projektet. 

– Brist på kunskap och forskning om hur man kan förebygga och rehabilitera åldersrelaterade förändringar i rösten och hur vi ska kunna skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv har inneburit att sångare idag ofrivilligt behövt lämna branschen, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice förbundsordförande.

Projektet leds från Lunds universitet med stöd av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Forskningsledare är Pontus Wiegert, röstläkare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper.

– I ett bredare perspektiv hoppas vi att projektet kan bidra med viktig kunskap även för andra röstberoende yrkesgrupper som skådespelare, musikalartister och inte minst lärare, säger han.

Publicerad 2019-02-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 februari 2019 - 15:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår