Så ser alzheimer ut i olika åldrar

Forskare vid Lunds universitet åskådliggör förändringar i hjärnan vid skilda symtom på Alzheimers sjukdom.  

Symtomen vid Alzheimers sjukdom varierar och hänger till stor del samman med när i livet sjukdomen debuterar. Personer som insjuknar före 65 års ålder får ofta tidigt nedsatt rumsuppfattning och försämrat lokalsinne. Äldre patienter uppvisar framför allt nedsatt minne, det symtom som traditionellt förknippas med sjukdomen.

– Nu har vi ett verktyg som hjälper oss att identifiera och åskådliggöra olika subgrupper av Alzheimers sjukdom. Därmed underlättas också utvecklingen av läkemedel och behandlingar anpassade till olika former av alzheimer, berättar Michael Schöll, forskare vid Lunds och Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Vid Alzheimers sjukdom klumpar proteinet tau, som finns i hjärnan, ihop sig och förstör nervcellernas transportvägar. Det kan avläsas med den nya avbildningsmetoden, som med hjälp av en så kallad PET-kamera visar ett spårämne som binder till tau. 

Alzheimer i olika åldrar. Illustration: Annie Hallén/Michael Schöll

Alzheimer i olika åldrar. Illustration: Annie Hallén/Michael Schöll

Avbildningsmetoden används ännu endast inom forskningen, men även diagnostiken kan underlättas, framför allt bland yngre patienter där det är extra svårt att ställa korrekt diagnos. Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus, tror att avbildningsmetoden kommer att vara i kliniskt bruk inom några år.

– De förändringar i hjärnans olika delar som vi kan se i bilderna stämmer logiskt överens med de symtom som patienterna får vid tidig respektive sen alzheimerdebut, förklarar han.

Läs mer om de publicerade resultaten i tidskriften Brain » (nytt fönster)

Publicerad 2017-09-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 september 2017 - 11:46 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår