Hjärnsjukdomar begränsar multisjuka mer

Hjärnsjukdomar kan försämra den vardagliga funktionsförmågan mer än hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en studie vid Karolinska institutet om multisjuklighet.

Hjärnsjukdomar – såsom depression, demens och stroke – och hjärt-kärlsjukdomar – såsom kranskärlsjukdom, hjärtsvikt och förmaksflimmer – är vanligt förekommande hos äldre multisjuka personer och uppträder inte sällan samtidigt. Ökad förståelse för sambandet mellan sådan multisjuklighet och sjunkande funktionsförmåga kan förbättra de äldres vård, enligt forskarna bakom studien.

Forskarna har studerat funktionsförmågan hos drygt två tusen äldre stockholmare i befolkningsstudien SNAC-K via nio års mätningar av gånghastighet och ADL-aktiviteter i det dagliga livet – två viktiga mått på fysisk funktion hos äldre. Resultatet visar fler försämringar över tid för dem med en eller flera hjärnsjukdomar.

– Våra resultat tyder på att förekomsten av flera hjärnsjukdomar kan ha en större betydelse för funktionsförmågan hos äldre än förekomsten av flera hjärt-kärlsjukdomar, säger forskarstuderande Davide Vetrano vid Karolinska institutet.

Studien har publicerats i PLOS Medicine » (nytt fönster)

Publicerad 2018-03-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 mars 2018 - 10:57 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår