Så blir åldern hälsosam

En uppföljning av den uppmärksammade långtidsstudien på män i Uppsala, ULSAM, ska svara på vad som avgör om man får ett hälsosamt åldrande.

ULSAM-studien, Uppsala Longitudinal Study of Adult Men, inleddes på 1970-talet och nu ska forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet studera såväl ärftliga variationer som riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar och livsstil hos studiens 90-åriga män och deras partners.

– Målet är att utforska vad som kännetecknar ett hälsosamt åldrande, bland annat vilka som med åren drabbas av ålderssvaghet, olika funktionsnedsättningar och kopplingar till kända åldersrelaterade sjukdomar, säger Lena Kilander till den nationella forskningsportalen Forskning.se. Hon är docent och överläkare på Akademiska sjukhusets geriatrik- och minnesmottagning och leder den nya studien, som kommer att pågå fram till 2018.

Publicerad 2014-01-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 januari 2014 - 11:45 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår