Så blir det tryggare att vårdas hemma

AFA Försäkring och Familjen Kamprads stiftelse har delat ut tio miljoner kronor i forskningsbidrag till tre olika projekt. Projekten har samma mål i sikte: att effektivisera hemsjukvården och trygga hemmiljön för patienter – med hjälp av mobila sjukvårdteam och säkrare badrum. 

Ett av projekten, Mobil närvård i Skaraborg, undersöker patienters och anhörigas erfarenheter av vårdmodellen. Syftet med studien, som leds av Högskolan i Skövde, är att studera hur patienters och anhörigas välbefinnande påverkas av den mobila vården. Till sin hjälp använder forskarna intervjuer och enkäter där studiedeltagarna får skatta sin känsla av välbefinnande och hemkänsla. 

– Det finns en risk att patienterna upplever sjukvårdsbesöken hemma som ett intrång i deras privatliv. Det är därför det är viktigt att titta på vad de tycker om det nya arbetet. Och vi kan redan nu se att patienterna upplever en trygghet i att vårdas inom den här vårdmodellen, säger projektledaren Catharina Gillsjö som är lektor i omvårdnad. 

I en annan studie ska läkare, sjuksköterskor och specialister ge stöd till hemtjänstpersonal i fyra kommuner i Skåne. 

– Samarbeten mellan olika yrkesgrupper inom vård och omsorg kommer bli allt mer aktuellt ju mer patienter vårdas hemma, säger Christopher Rydenfält, doktor i miljöteknik och projektledare vid Lunds tekniska högskola.

En annan lösning för att öka tryggheten för personalen är att göra badrummen hos patienten säkrare.

– Ett vanligt privat badrum är ofta litet och arbetsytan för personal och hjälpmedel begränsad. Vi vill titta på ny teknik som gör det möjligt för fler att bo kvar hemma trots att de har hjälpbehov, säger Linda Rose, forskare vid Kungliga tekniska högskolan.

Linda Rose ska i sitt projekt undersöka hur olika tekniska lösningar ska bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen och tryggare hemmiljö för patienten. Det kan handla om till exempel vridbara eller höj- och sänkbara toalettsitsar. 

Sammantaget ska de tre projekten bidra till att utveckla vården och förbättra för både personal, patienter och anhöriga.

– Det handlar om hälsa, livskvalitet och känsla av meningsfullhet, säger Catharina Gillsjö.

Publicerad 2019-09-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 augusti 2019 - 13:19 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår