Så ska äldre bli bekväma med tekniken

Tekniska problem som falska larm är ett av de vanligaste problemen som äldre oroar sig för när digital teknik ska införas hemma. För att motverka detta krävs bland annat att de själva får testa tekniken.

Elektroniska kalendrar, GPS-larm och fallsensorer är några digitala verktyg som införs allt mer i hem för äldre personer. Men de äldre har börjat oroa sig för säkerheten bakom den nya tekniken – och undrar om den faktiskt behövs.

En ny litteraturstudie från Örebros universitet visar hur man kan motverka oron och ändra äldres inställning till ny digital teknik. De äldre fick positiva erfarenheter av tekniken om den exempelvis var lätt att använda och om de inte var oroliga över att det skulle påverka deras integritet.

– Om de äldre själva får testa de tekniska hjälpmedlen ändrades vissa farhågor till positiva erfarenheter. De äldre insåg att de digitala lösningarna har många fördelar och kan påverka deras liv på ett positivt sätt, säger Antonios Tsertsidis, doktorand i informatik vid Örebro universitet och försteförfattare till studien.

Han påpekar också att många studier huvudsakligen handlar om teknik som är under utveckling, något som behöver förändras.

– Vi måste titta på produkter som redan är färdigutvecklade och finns på marknaden, säger han.

Länk till rapporten » (nytt fönster)

Publicerad 2019-09-10
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 september 2019 - 16:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår