Så ska den palliativa vården bli bättre

Alla döende inom den palliativa vården ska smärtskattas, enligt Socialstyrelsens nya nationella målnivåer för att förbättra den palliativa vården.

Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att den palliativa vården har stora brister och ser olika ut beroende på var i landet man bor. För äldre fungerar det särskilt dåligt att få munhälsobedömningar och brytpunktssamtal om hur man vill ha det den sista tiden. Enligt Svenska palliativregistret får äldre inte samma goda palliativa vård som yngre.

– Ju äldre man blir, desto sämre är vården på att upptäcka och behandla de fyra vanligaste symtomen som kommer när slutet närmar sig: stark smärta, illamående, ångest och rosslig andning, enligt registeransvarige Greger Fransson.

Målnivåerna inom vården anger hur stor andel av en viss patientgrupp som bör får en viss behandling eller åtgärd. Nu ska bland annat hundra procent av alla patienter inom den palliativa vården få smärtskattning under sista levnadsveckan, nittio procent eller fler ska få munhälsobedömning och 98 procent eller fler ska få brytpunktssamtal.

Det är höga målnivåer och Socialstyrelsen tror att det kan ta tid innan hälso- och sjukvården når upp till dem. Landsting, regioner och kommuner föreslås därför sätta upp egna delmål på vägen. En uppföljning ska göras inom två till fyra år.

Här är de nya målnivåerna inom den palliativa vården » (nytt fönster)

Publicerad 2017-11-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 november 2017 - 16:19 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår