Så kan seniorer arbeta längre

Träning på arbetstid, göra det lättare för äldre att starta eget företag och motverka diskriminering är några idéer för att få personer att må bättre och därmed stanna kvar längre i arbetslivet. Detta föreslår Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap, i en ny rapport.

Det är sammanlagt nio olika idéer som utgår från vad som gör att vi mår bra och vilka faktorer som påverkar hur länge vi vill eller kan arbeta kvar på en arbetsplats. Och med en befolkning som blir allt äldre kommer vi behöva jobba högre upp i åldern och skjuta fram pensionsåldern.

Rapporten utgår från den så kallade Swage-modellen, som visar vilka faktorer som medverkar till ett hållbart arbetsliv och hur den kan användas hos organisationer samt på en samhällelig nivå.  

En av de viktigaste idéerna är att försöka förhindra åldersdiskriminering och inte se åldern som en siffra, enligt Kerstin Nilsson. Det finns en attityd bland arbetsgivare och rekryterare att det generellt finns ett ”bäst-före-datum” på medarbetare, vilket brukar börja vid 45+. Detta är något som behöver förändras för att fler äldre ska ha tillåtelse och möjlighet att ingå i arbetslivet, byta karriär och arbetsplats. 

– Åldern säger egentligen bara hur många födelsedagar personen har firat och inte så mycket mer, säger Kerstin Nilsson till Arbetsvärlden. 

Några andra idéer som rapporten lyfter fram är bland annat arbetstidsförkortning och fysisk träning på jobbet.

– Att få träna på arbetstid skulle minska effekterna av yrken med stor fysisk belastning. Det i samband med bibehållna pensionsavsättningar och möjlighet att arbeta deltid kan göra att fler vill arbeta längre, säger Kerstin Nilsson. 

Det har tidigare gjorts utvärderingar på arbetsplatser där arbetstidsförkortning har erbjudits. Resultaten från dessa har visat på minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet bland äldre medarbetare. 

– Ofta är det kortsiktiga produktionsmål och hög effektivitet som får företräde i företagen, men vi behöver tänka mer långsiktigt för att alla medarbetare ska hålla, säger hon. 

Publicerad 2019-10-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 oktober 2019 - 13:14 © Äldre i centrum

Nio förslag för mer arbete

De idéer som presenteras i rapporten är:
- Fysisk träning på arbetstid.
- Ökade möjligheter för seniorer att styra sin arbetstid eller arbetstidsförkortning med bibehållna pensionsavsättningar. 
- Utveckla företagshälsovårdens roll och ansvar för att anpassa arbetet till olika åldrar.
- Öka kunskapen om senior arbetskraft hos bland annat arbetsgivare, chefer och ledare. 
- Aktivt motverka diskriminering. 
- Större möjligheter till uppdatering av ny kunskap.
- Större möjligheter till omställning. Studier ska till exempel finansieras genom studiemedel även vid högre ålder. 
- Underlätta för äldre att starta eget företag. 
- Anpassa arbetets innehåll efter människors förutsättningar. 

Läs hela rapporten Stanna eller gå? Swage-modellen = hållbart arbetsliv för andra åldrar » (nytt fönster) på webbplatsen för Delegationen för senior arbetskraft.

Här kan du läsa Kerstin Nilssons artikel om Swage-modellen i Äldre i Centrum #2/2018: Att arbeta eller inte arbeta » (nytt fönster)


Loading   Sökning pågår