Så söker kommunerna bemanningsbidrag

Nästan alla landets kommuner har rekvirerat statsbidrag för att öka bemanningen inom äldreomsorgen fram till årsskiftet.

Regeringens satsning på nyanställningar och utökning av befintliga tjänster inom äldreomsorgen gäller 2015–2018 och omfattar totalt sju miljarder kronor. Det finns ett maxtak för hur mycket pengar varje kommun får rekvirera. I år delar 287 av landets 290 kommuner på cirka 978 miljoner kronor. Därefter avsätts två miljarder kronor om året till satsningen, förutsatt att riksdagen säger ja.

Syftet med statsbidraget är att skapa ökad trygghet och kvalitet för de äldre. Varje kommun ansvarar för att informera privata utförare om möjligheten att ta del av medlen och det är kommunen som avgör hur pengarna ska disponeras mellan verksamheterna. Bidraget får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad och som arbetar nära de äldre. Det får inte användas för utbildning.

Senast den 8 februari nästa år ska Socialstyrelsen har fått in en redovisning om hur varje kommun har använt bidraget, enligt ett frågeformulär som myndigheten skickar ut.

Länk till Socialstyrelsens information om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen » (nytt fönster)

Publicerad 2015-11-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2015 - 15:10 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår