Samarbete akademi – industri

Svenska Vinnova och Japan science and technology agency har beviljat medel för forskning i samverkan kring äthjälpmedlet Bestic.

Samverkansprojektet sker kring ett robothjälpmedel för att personer som är äldre eller funktionsnedsatta ska kunna leva ett självständigare liv. Projektets mål är att göra en prototyp av ett robotiserat greppverktyg, med ett kamerasystem som gör det möjligt att hålla koll på matintaget. Målet är att greppverktyget även ska kunna användas till exempel inom personlig hygien.

Vinnovas satsning syftar till att stärka samarbetet mellan akademi och industri och total projektkostnad på svensk sida är 2,2 miljoner kronor. I projektet ingår Karlstads universitet och företaget Camanio Care i det svenska teamet och i det japanska Tokyo institute of technology och Waseda university samt företaget Leave a Nest och hjälpmedelscenter i Kakegawa kommun.

– Tack vare att de forskare som är med i projektet har ett tillämpat arbetssätt och de medverkande företagen har erfarenhet av produktutveckling i båda länderna, kan äthjälpmedlet Bestics funktionaliteter utvecklas för kommersiellt syfte och distribueras till kommuner och privatpersoner som ett hjälpmedel, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karstads universitet. 

Det svenska teamet ska skapa utvärderingsfrågor om användarvänligheten, en övergripande bild av måltiden och nya funktionaliteter samt genomföra användartester, bland annat med användare som idag redan använder äthjälpmedlet. Det japanska teamet ska bland annat skapa ett utvärderingsindex för att mäta effektiviteten samt göra användartester och utveckla en enkel prototyp av gripverktyg utifrån kraven som framkommit.

Publicerad 2017-01-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 januari 2017 - 11:21 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår