Samband mellan störd sömn och demens

Sömnstörningar i medelåldern eller senare kan kopplas till ökad risk för demens. Det visar en studie som har publicerats i tidskriften Alzheimer's & dementia.

Forskarna har analyserat tre befolkningsbaserade studier från Sverige och Finland med fler än två tusen deltagare, och har justerat för faktorer som kan påverka sömnen, såsom fysisk aktivitet, ärftlighet och sömnmedel. Resultatet visar att sömnstörningar i 40–50-års åldern kan ge 24 procents ökad demensrisk. Risken fördubblas vid för tidigt uppvaknande i 60- eller 70-års åldern. Att sova mer än nio timmar per natt kan också kopplas till en kraftig riskökning.

– Våra fynd får direkta kliniska konsekvenser. I kombination med tidigare studier indikerar resultaten att vi vid vissa stadier i livet är extra känsliga för sömnstörningar och att dessa ökar risken för demens. Sömnstörningar bör därför uppmärksammas mer i vården så att skräddarsydda behandlingsåtgärder kan sättas in, säger försteförfattaren och forskaren vid Karolinska institutet Shireen Sindi.

Hon ingår i forskningsprojektet Nordic brain network-team, som leds av professor Miia Kivipelto och som studerar livsstilens betydelse för demens. Den så kallade Finger-studien har till exempel visat att bra mat och motion, kognitiv träning och hantering av vaskulära riskfaktorer inverkar positivt.

– Det har hittills saknats bevis för att sömnstörningar är en riskfaktor för demens, men vår nya studie tyder på att framtida insatser för att förebygga demens även bör inkludera åtgärder för att förbättra sömnen, säger Shireen Sindi.

Här finns en länk till en sammanfattning av studien » (nytt fönster)

Publicerad 2018-09-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 augusti 2018 - 09:03 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår