Sämre luktsinne – ökad dödlighet

Ett samband som inte direkt har med ålder att göra har hittats mellan försämrat luktsinne och ökad dödlighet. Forskarna hoppas att kunskaperna ska kunna användas vid hälsokontroller av äldre.

Det är inte ovanligt att få problem med luktsinnet när man blir gammal. I studien har över 1 700 personer mellan 40 och 90 år i det så kallade Betula-projektet följts under tio år. De som hade ett dåligt luktsinne var överrepresenterade i gruppen som avlidit, även sedan forskarna justerat för andra faktorer som påverkar risken att dö, exempelvis ålder, kön, kognitiv förmåga och demens.

Sambandet kan förklaras med att personer som har förlorat sitt luktsinne också tappar aptiten och lusten att äta, säger forskaren Ingrid Ekström, doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

En annan bakomliggande faktor kan vara att doftsystemet är ett skört system i hjärnan som behöver nya nervceller hela tiden för att fungera.

– Det är rimligt att tro att den processen påverkas ganska mycket av sjukdom. Så det är möjligt att man kan se doftsinnet som en spegel för hur kroppen mår i övrigt.

Den som är äldre och upplever ett försämrat luktsinne har ingen anledning att oroa sig för att något allvarligt ska hända, säger Ingrid Ekström.

– Däremot kan man vara uppmärksam på signalerna och till exempel ta kontakt med en dietist för att vara säker på att man äter bra.

Studien har gjorts inom ramen för ett sexårigt forskningsprogram som heter Vårt unika doftsinne och publiceras i Journal of the American Geriatrics Society.

Läs även om träning av luktsinne och minne hos äldre personer: Där dofterna bor (Äldre i Centrum nr 1/2016).

Publicerad 2017-03-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 mars 2017 - 10:00 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår