Sämre personkontinuitet i hemtjänsten

Äldre med hemtjänst får allt oftare besök av olika personer.

Resultatet från en mätning i 178 kommuner under två veckor visar att antalet personer från hemtjänsten som besökte de äldre varierade i genomsnitt mellan 6 och 26 personer. På riksnivå och i 74 av kommunerna hade resultatet försämrats, enligt rapporten Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Publicerad 2014-03-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 februari 2014 - 22:18 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår