Screening förebygger biverkningar

Förbättrad screening av äldre i journalsystemet kan minska läkemedelsbiverkningarna på sjukhus, enligt en rapport från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Dagens diagnoskodning i elektroniska patientjournaler identifierar bara en liten del av alla biverkningar, eftersom diagnoskoderna för skadlig effekt sällan används när en läkemedelsbiverkning inträffar, säger en av författarna, Pär Hallberg, klinisk farmakolog på sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Rapporten har kartlagt skadliga effekter av läkemedel hos patienter 65 år och äldre. Runt tretton procent av biverkningsfallen bland äldre hade kunnat förebyggas. Totalt identifierades 560 biverkningsfall som orsakade 1 600 vårddygn och 450 mottagningsbesök till en kostnad av totalt 21 miljoner kronor.

Publicerad 2017-05-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 maj 2017 - 16:04 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår