Seminarium om vägen till hälsa

Äldre i Centrum bjuder den 28 november in till ett frukostseminarium om de senaste fynden kring vikten av prevention för äldre personers hälsa. Professor Miia Kivipelto från Aging Research Center vid Karolinska Institutet/Stockholms universitet är vår gäst och berättar om resultaten från Finnish Geriatric Intervention Study (FINGER).

FINGER undersöker om förändrad livsstil kan ha en positiv påverkan på minne och andra kognitiva förmågor. Av två grupper studiedeltagare fick den ena regelbunden hälsorådgivning, medan den andra erbjöds en mix av livsstilsförändringar: kostrådgivning, kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer, dagligt motionsprogram, kognitiv träning och ett program med sociala aktiviteter. Efter två år hade deltagarna som fick kombinerad intervention förbättrat sin förmåga signifikant mer än de som bara fick hälsorådgivning.

Miia Kivipelto är också en av skribenterna i kommande Äldre i Centrum nr 4/2014, som med temat Åldrandets hälsa delas ut till seminariedeltagarna. Det aktuella numret presenteras under seminariet av chefredaktör Inger Raune.

Seminariet arrangeras i samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum och är gratis. Läs inbjudan » (nytt fönster) och anmäl dig här » (nytt fönster)

Publicerad 2014-10-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 oktober 2014 - 13:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår