Sexundersökning även för 65 +

I en stor enkätundersökning ska Folkhälsomyndigheten undersöka den svenska befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR.

Undersökningen är en del av ett större regeringsuppdrag, som bland annat innebär att Folkhälsomyndigheten ska redovisa en aktuell bild av läget för SHRH i Sverige. Enkäten i undersökningen är framtagen för en bred allmänhet mellan 1684 år. Detta till skillnad från tidigare undersökningar som bara inkluderat individer upp till 65 års ålder. 

Enkätfrågorna handlar bland annat om erfarenheter av upplevd diskriminering, sexuellt våld, oönskade graviditeter och sexuellt beteende. De är ställda så att de är relevanta för alla åldersgrupper inom undersökningens åldersspann.

Enkäten är planerad att gå ut till drygt 50 000 personer under hösten 2017.

Publicerad 2017-04-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 april 2017 - 12:17 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår