Sjunkande nöjdhet i hemtjänsten

En majoritet är fortfarande nöjd med sin äldreomsorg, men andelen positiva svar har minskat något, framför allt inom hemtjänsten.

Det visar Socialstyrelsens senaste enkätundersökning, den sjätte sedan mätningarna startade 2013.

Av de nästan 218 000 personer som har hemtjänst eller bor på särskilt boende har 56 procent svarat på enkätfrågorna, själva eller med hjälp av någon annan.

Bland dem med hemtjänst är 88 procent ganska eller mycket nöjda, på äldreboende är motsvarande siffra 81 procent. Det är en minskning med en procentenhet jämfört med förra året.

Inom hemtjänsten syns en försämring i svaren på nästan alla frågor. Värst är det på frågan om personalen brukar meddela tillfälliga förändringar i förväg.

Socialstyrelsen konstaterar att det fortfarande syns stora skillnader i äldreomsorgen mellan kommunerna och mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.

– Resultatet är en temperaturmätning och kan tillsammans med andra mått ge vägledning i vilka delar som äldre personer inom äldreomsorgen anser som viktiga, skriver myndigheten.

Läs mer om årets enkätundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? » (nytt fönster)

Publicerad 2018-10-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 oktober 2018 - 11:35 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår