Snabb skånsk strokeinsats permanentas

Samarbete över specialistgränserna ger snabbare diagnos vid stroke i Skåne. Nu permanentas arbetssättet, skriver Aktuellt om vetenskap och hälsa.

Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Medelåldern för de som drabbas av stroke ligger på 75 år och med förväntad högre framtida medellivslängd kommer antalet strokepatienter att öka.

Strokepatienter som kommer till Skånes universitetssjukhus i Malmö, SUS, behandlas sedan i höstas via det så kallade ultrasnabbspåret. Det är ett samarbete över specialitetsgränserna som ger strokepatienter möjlighet till snabbare diagnos och behandling och har gjort strokevården vid SUS till en av världens snabbaste. I Sverige ska strokepatienter få proppupplösande behandling senast 40 minuter efter ankomst till sjukhus, men i Malmö tar det åtta minuter.

Ultrasnabbspåret har testats under några år och införs nu permanent som ett samarbete mellan akuten, röntgen, den neurologiska enheten och ambulanssjukvården. Vägg i vägg med akutintaget finns en skiktröntgen, där man kan konstatera om patienten fått en stroke och om den beror på en blödning eller propp. Trombolysläkemedel kan ges omedelbart, om röntgen visar att proppen behöver tas bort kirurgiskt kör ambulansen patienten direkt till sjukhuset i Lund för trombektomi.

Marco Brizzi, överläkare inom vårdområde neurologi vid SUS i Malmö säger till Aktuellt om vetenskap och hälsa att patientens behov har fått styra när metoden arbetats fram.
– Det är inte alltid ökade resurser som ger ett bättre vårdresultat. Samarbete mellan specialitetsgränserna och hur vården är organiserad är ibland viktigare.

Publicerad 2017-01-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 januari 2017 - 11:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår