Snabbare på benen efter höftfraktur

Ett läkemedel som brukar ges mot benskörhet kan även påskynda läkningen vid höftfrakturer, visar en studie i sjutton europeiska länder.

Läkemedlet, teriparatid, är baserat på hormonet parathormon, PTH, som finns i kroppen och som påverkar uppbyggnaden av skelettet. I studien deltog 171 patienter som hade fått en höftfraktur i övergången mellanlårbenshalsen och resten av lårbenet. Deltagarna lottades till att få antingen teriparatid eller ett annat benskörhetsläkemedel efter operationen. Sedan fick samtliga göra ett prov som bestod av att resa sig ur en stol, gå tre meter, vända, gå tillbaka och sätta sig igen, medan undersökarna tog tiden. De som fått teriparatid rörde sig snabbare och med mindre smärta än kontrollgruppen.

– Studien visar otvetydligt att PTH-behandling påskyndar läkningen av frakturerna på ett sådant sätt att patienterna har nytta av det och faktiskt fungerar bättre efter sex veckor och efter tre månader. Det är första gången man lyckats visa detta på ett vetenskapligt övertygande sätt, säger Per Aspenberg, professor i ortopedi vid Linköpings universitet och huvudförfattare till studien.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of bone joint surgery.

Länk till den publicerade artikeln » (nytt fönster)

Publicerad 2016-12-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 december 2016 - 16:37 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår