SoS: Oacceptabel akutvistelse för 80+

Patienter 80 år och äldre får vänta kortare tid än andra akutbesökare på att träffa en läkare. Samtidigt är deras totala vistelsetid 30 minuter längre än för alla andra besökare. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen vid tre tillfällen mellan åren 2010 och 2013 redovisat väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Enligt den senaste kartläggningen blir väntetiden på landets 70 mottagningar allt längre. Personer över 80 år har visserligen kortare tid till läkarkontakt än andra, men stannar jämfört med en medelpatient i genomsnitt ytterligare en halvtimme.

– Det är oacceptabelt. En sådan skör patientgrupp ska inte behöva vara på akuten så länge. Vi kommer att följa upp detta noga på flera sätt, säger utredaren Mats Granberg i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Genomsnittet för den totala vistelsetiden på en akutmottagning för samtliga patienter är enligt kartläggningen 2 timmar och 46 minuter, en ökning med 18 minuter sedan 2010.

– Väntetiderna kan förkortas genom att till exempel förändra bemanningen och kompetensen och att man utvecklar arbetssättet så att patientflödet förbättras, säger Mats Granberg.

Länk till rapporten Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar » (nytt fönster)

Publicerad 2013-12-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 december 2013 - 09:17 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår