Sockerkontroll kan stoppa demens

Förbättrad blodsockerkontroll hos personer med diabetes typ 2 skulle kunna förhindra demens, enligt en ny studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

I den aktuella studien följde forskarna 350 000 patienter med diabetes typ 2 under åtta år, mellan 2004 och 2012, tills de lades in på sjukhus med demens, avled eller studien avslutades i december 2012. Patienterna hämtades från Nationella diabetesregistret.

Drygt 11 000 patienter eller 3,2 procent lades in på sjukhus med en primär eller sekundär demensdiagnos. Resultatet visar att patienter med ett HbA1c-värde på 10,5 procent eller högre löpte 50 procents högre risk att få diagnosen demens jämfört med dem som hade ett HbA1c på 6,5 procent eller lägre.

Studien har presenterats vid årsmötet för European association for the study of diabetes, EASD, som nyligen hölls i Stockholm. 

Publicerad 2015-09-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 september 2015 - 10:24 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår