Sommarvärme gav överdödlighet hos 65+

2018 dog cirka 700 fler personer än vanligt till följd av sommarens värmebölja, varav majoriteten var personer i de äldre åldersgrupperna. Nu kommer Folkhälsomyndigheten att vidta åtgärder för att förebygga de negativa effekterna av värmeböljor. 

Sommaren 2018 slog flera värmerekord och både allmänheten och olika verksamheter vittnade om väldigt höga inomhustemperaturer, vilket ur hälsosynvinkel är problematiskt. Efter värmeböljan fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utvärdera övervakningssystemet som är kopplat till hälsoläget vid värme.

I en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort svarade hälften att de haft symtom kopplat till värmen. Personer som lättast drabbas av höga temperaturer är bland annat äldre personer, kroniskt sjuka och gravida. 

– Äldre är en känsligare grupp för att de oftare har nedsatta fysiologiska förmågor. De kanske redan har till exempel kroniska sjukdomar eller använder mediciner som påverkar temperaturregleringen, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Men det farligaste med värmeböljor är att de ökar dödligheten. 

– Våra datasammanställningar visar på cirka 700 fler dödsfall under sommaren 2018 än under en normal sommar. Överdödligheten sågs bara i de äldre åldersgrupperna, säger Britta Björkholm.

Nu ser myndigheten över sin externa kommunikation för att förhoppningsvis fånga upp hur befolkningen mår vid värmeböljor. Detta ska bland annat ske genom att nå ut med fler enkäter och analyser i realtid.

Publicerad 2019-08-27
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 augusti 2019 - 12:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår