Miljonpris till demensforskare

Nordiska medicinpriset 2017 avseende forskning om demenssjukdomar tilldelas professor Gunhild Waldemar, Köpenhamns universitet och professor Kaj Blennow, Göteborgs universitet.

Nordiska medicinpriset är med den totala prissumman en miljon kronor ett av Nordens största medicinpriser och utdelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden föreslår pristagare.

Både Gunhild Waldemars och Kaj Blennows forskning bedöms ha skapat en viktig vetenskaplig bas rörande demenssjukdomars förekomst, orsaker och behandlingsmöjligheter. Gunhild Waldemar har enligt prismotiveringen bland annat gjort ett pionjärarbete med att skapa bästa möjliga vård för patienter med demenssjukdomar, medan Kaj Blennow utses till pristagare för sina grundläggande studier av biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, samt för sina epokgörande studier rörande molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom.

Publicerad 2017-11-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 november 2017 - 09:32 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår