Stamcellsstudie för starkare muskler

Försämrad funktion i åldrande muskler kan bero på försämrat skydd mot mutationer i musklernas stamceller. Nu hoppas forskarna på att hitta läkemedel och träningsmetoder för att motverka försämringen.

Att naturligt åldrande följs av nedsatt funktion i skelettmusklerna, samt att musklernas stamceller minskar i antal och aktivitet är känt sedan tidigare. En ledtråd till vad det beror på finns i en studie där forskare har undersökt hur mutationer i stamcellerna.

– Vi ser hur en frisk 70-åring har samlat mer än 1 000 mutationer i varje stamcell i muskeln och att mutationerna inte sker slumpmässigt utan att det finns vissa regioner som är mer skyddade, säger Maria Eriksson, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet. 

Mutationerna uppstår under den naturliga celldelningen och de regioner som är skyddade är de som är viktiga för cellens funktion eller överlevnad. Forskarna såg dock att detta skydd avtar med åldern.

– Vi kan visa att skyddet minskar ju äldre du blir vilket tyder på en nedsatt funktion hos cellens förmåga att själv reparera sitt DNA. Och det är något som vi skulle kunna påverka med framtida läkemedel, säger Maria Eriksson. 

Nu går forskarna vidare för att undersöka om träning kan påverka antalet ackumulerade mutationer. Är det så att träning i ung ålder rensar ut celler med många mutationer, eller innebär det att det skapas fler av dessa celler?

– Våra resultat kan komma till nytta för utveckling av träningsprogram särskilt anpassade för en åldrande befolkning, säger Maria Eriksson. 

Studien heter Somatic mutagenesis in satellite cells associates with human skeletal muscle aging och har gjorts i samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet, Science for life laboratory (SciLifeLab), Uppsala universitet, Linköping universitet och Stockholms universitet, samt flera institutioner i Italien. Den är publicerad i Nature communications.

Publicerad 2018-04-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 april 2018 - 10:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår