Stipendiechans för sjuksköterskestudenter

"Queen Silvia Nursing Award" är ett med anledning av drottningens 70-årsdag inrättat stipendium. Det går till den sjuksköterskestudent som kan bidra med den bästa idén för att främja framtidens vård och omsorg med fokus på äldre.

Det nyinrättade stipendiet ska genom att tillhandahålla idéer för vård och omsorg om äldre bidra till att möta en av framtidens största utmaningar. Priset syftar till att skapa en positiv bild av möjligheterna för sjuksköterskestudenters idéutveckling och förslag. Den som tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2013 kommer förutom stipendiesumman 50 000 kronor få möjlighet att delta i ett individuellt anpassat internship under sex månader.

Stipendiet är inrättat av Swedish care international, tillsammans med Aleris, Johanniterorden, Medicover, Vårdalstiftelsen, Vårdförbundet, Elekta, Uppsala cancer clinic, Stiftelsen Silviahemmet och Svensk sjuksköterskeförening. Swedish care international är ett företag som "utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård".

Publicerad 2013-09-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 september 2013 - 11:19 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår