Stipendium för Lewykroppsforskning

50 000 kronor har beviljats av Demensfonden till ett forskningsprojekt som undersöker läkemedelseffekter med fokus på de neurodegenerativa sjukdomarna Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom. 

Syftet med projektet är att få ökad förståelse för sjukdomar där hjärnceller förtvinar och dör. I samband med detta bildas proteinklumpar som bidrar till fortsatt nedbrytning av hjärnceller.

Mottagaren av stipendiet är Thomas Näsström, lektor på institutionen för kemi och biomedicin vid Linnéuniversitetet, som forskar på medicin som kan bromsa neurodegenerativa sjukdomar. 

– Jag är väldigt glad och tacksam över att få det här stipendiet. Det har gett oss möjligheten att undersöka mekanismer då proteinklumparna bildas och hur dessa processer påverkas av exponering av läkemedel som har till avsikt att hejda uppkomsten, säger Thomas Näsström. 

Publicerad 2019-05-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 maj 2019 - 13:54 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår