Stöd till forskning om åderförkalkning

Forskare vid Örebro universitet har fått medel från KK-stiftelsen för att ta fram nya sätt att förebygga och behandla åderförkalkning.

Åderförkalkning ökar ofta med åldern och orsakar hjärtinfarkt. Det är känt att inflammation spelar en stor roll för processen bakom åderförkalkning. Professor Allan Sirsjö vid Centrum för kardiovaskulär forskning, Örebro universitet, får tre miljoner kronor för att leda forskningen om hur en typ av antikroppar, så kallade affibody, kan användas mot inflammation. Hypotesen är att antikropparna skyddar kärlen och förhoppningen är att den egenskapen ska kunna utvecklas till behandling av sjukdomar i hjärta och kärl.

Professor Magnus Grenegård vid samma centrum får 1,7 miljoner kronor för att med ny teknik studera förändringar hos olika markörer för inflammation i samband med åderförkalkning. Dessutom ska blodplättarnas förhållande till dessa markörer undersökas. Blodplättarna antas kunna ge en mer långsiktig och därmed mer rättvisande bild av inflammation i samband med åderförkalkning. Syftet är att få fram en säkrare diagnostik och nya sätt att förebygga samt behandla åderförkalkning.

KK-stiftelsen – Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling – finansierar forskning vid högskolor och nya universitet som sker i samarbete med näringslivet i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Under 2015 avsattes 500 miljoner kronor till forskning och kompetensutveckling.

Publicerad 2015-12-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 december 2015 - 14:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår