Större risk för äldre att dö i brand

Allt fler äldre vårdas hemma, men brandskyddet har inte följt med i utvecklingen.

Personer över 85 år löper tre gånger så stor risk att dö i en brand hemma jämfört med övrig befolkning. Är man dessutom rökare så är risken 45 gånger större, enligt siffor vid Lunds tekniska högskola.

– Det finns inget tydligt ansvar. Det finns bostadsanpassning som jobbar med fasta delar som att bredda dörrar och ramper, och sen har man hur mycket hemtjänst man behöver, men det finns ingen aktör som har ansvar för helheten, säger Marcus Runefors, doktorand som forskar om bostadsbränder vid avdelningen för brandteknik på Lunds tekniska högskola, till Sveriges radio.

Sedan några år finns en vägledning om brandsäkra bostäder från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men bara 65 procent av landets kommuner känner till den. Ännu färre, hälften av kommunerna, arbetar med individanpassat brandskydd, enligt en studie vid Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet som Äldre i Centrum har berättat om tidigare. Studien har gjorts på uppdrag av myndigheten.

Läs studien Personalen kommer och går, systematiken består? » (nytt fönster)

Publicerad 2017-08-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 augusti 2017 - 12:07 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår