Strokeriktlinjer kräver nya resurser

Socialstyrelsen har publicerat nya riktlinjer för strokevården som kräver resurstillskott och ska motarbeta ojämlikheterna i landet.

Stroke är den största orsaken till invaliditet och den tredje vanligaste dödsorsaken. Varje år insjuknar 25 000 till 30 000 personer i hjärninfarkt eller hjärnblödning och medelåldern för de drabbade är 75 år. Strokesjukvården ser dock olika ut beroende var i landet man bor och de nationella riktlinjerna innehåller rekommendationer till förbättringar som riktar sig till ansvariga politiker, tjänstemän och verksamhetschefer.

Bland annat sägs i riktlinjerna att den akuta behandlingen ska starta på en strokeenhet. Även patienter med TIA, transitorisk ischemisk attack, bör omhändertas där. Rehabiliteringen bör komma igång tidigt och erbjudas patienten så länge hen behöver den. Insatser för att förhindra återinsjuknande bör också starta tidigt, exempelvis i form av stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor eller läkemedelsbehandling.

Riktlinjerna innebär att mer resurser behöver tillföras i strokesjukvården, enligt Socialstyrelsen. De ökade kostnaderna förväntas vara bestående även på längre sikt och särskilt inom rehabiliteringen behövs även kompetensförstärkning.

Patientföreningen för strokedrabbade välkomnar de nya riktlinjerna. Särskilt positivt är att rehabiliteringen har fått en framskjuten roll, tycker Stroke-riksförbundet.

Läs de nya riktlinjerna för strokesjukvården här » (nytt fönster)

Publicerad 2018-04-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 april 2018 - 16:35 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår