Studie av åldrande på cellnivå

Ny forskning vid Göteborgs universitet har studerat hur åldrandet sker på cellnivå som kan hjälpa förståelsen för bland annat alzheimer och parkinson.

Kroppens cellförnyelse fungerar inte för evigt. Ju äldre vi blir, desto sämre går det att med stamcellernas hjälp byta ut gamla och skadade celler mot unga och friska.

Forskaren Sandra Malmgren vid institutionen för kemi och molekylärbiologi har med hjälp av jäst som cellmodell kunnat identifiera de gener som är med och styr processen under celldelningen för hur distributionen sker av skadorna på cellens proteiner och dna.

Kunskap kring hur celler hanterar skadade proteiner är grund för att förstå alzheimer, parkinson och ALS, där sjukdomsförloppet är kopplat till en ansamling av skadade proteiner som stör muskel- och hjärncellers normala funktion.

Länk till information om avhandlingen Damage segregation and cellular rejuvenation in Saccharomyces cerevisiae » (nytt fönster)

Publicerad 2016-01-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 januari 2016 - 09:51 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår