Studie för förbättrad hjärtsviktbehandling

En internationell läkemedelsstudie – SPIRRIT – som i Sverige samordnas av forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska ta reda på bästa behandlingen vid hjärtsvikt där pumpförmågan i hjärtat fortfarande fungerar.

Närmare 250 000 svenskar lider av hjärtsvikt, när hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräcklig mängd syre. Hos ungefär hälften är hjärtats pumpförmåga bevarad. Tillståndet är vanligare vid hög ålder och kvinnor drabbas oftare än män. Till skillnad från hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga saknas vetenskapligt bevisad behandling mot själva grundsjukdomen och dödligheten är stor. Det vanligaste är läkemedel mot vätskeansamling, högt blodtryck och blodproppsrisk men dessa behandlingar rår inte på själva grundsjukdomen.

För hjärtsvikt är detta den första registerbaserade randomiserade studien. Den så kallade SPIRRIT-studien utgår från kvalitetsregistret för hjärtsvikt Rikssvikt och omfattar omkring 2 500 patienter från cirka 40 sjukhus och vårdcentraler samt 650 patienter i USA.

– Syftet är att hitta den första effektiva behandlingen, säger Ola Vedin, hjärtspecialist på Akademiska sjukhuset och samordnande prövare för Sverige.

– I Sverige finns en unik möjlighet att göra effektiva studier med många individer till en betydligt lägre kostnad jämfört med traditionella läkemedelsstudier. Detta tack vare våra många nationella kvalitetsregister vars primära syfte är att förbättra vårdkvaliteten.

Studien samordnas nationellt av Uppsala clinical research centre vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av initiativtagaren professor Lars Lund vid Karolinska institutet.

Publicerad 2018-05-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 maj 2018 - 15:21 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår