Studie om apotekarstöd för 75 +

Läkemedel till patienter 75 år eller äldre undersöks av forskare vid Hallands sjukhus Varberg.

Läkemedel kan behandla åldrandets sjukdomar men också ge fler biverkningar, på grund av åldersförändringar i kroppen som ökar känsligheten för läkemedlen. Det är inte ovanligt att äldre tar många läkemedel samtidigt, vars effekt påverkar varandra.

Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre patienter och om läkemedelsgenomgång med apotekare minskar risken för att läggas in på sjukhus igen.

Patienterna som ingår i studien är 75 år eller äldre, använder minst fem läkemedel och vårdades på medicinkliniken i Varberg förra året.

Publicerad 2016-12-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 november 2016 - 13:07 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår