Studie om tiden efter stroke

Ett forskningsprojekt vid Skånes universitetssjukhus om stroke ska avslöja bristerna i patientuppföljning och hitta vilka grupper som kan behöva extra stöd.

Stroke eller slaganfall drabbar tiotusentals svenskar varje år och orsakar neurologiska skador i form av förlamning eller talsvårigheter. Enligt tidigare studier är det inte ovanligt att funktionsnivån försämras ytterligare tre månader till ett år efter en stroke, särskilt hos äldre kvinnor.

– Det finns mycket litteratur kring det akuta strokeinsjuknandet, men det saknas studier som belyser hur det går för strokepatienter på längre sikt, säger doktoranden Teresa Ullberg vid neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.

Forskningen ska beskriva prognosen ett år efter stroke och hur den förändras det första året, samt identifiera ojämlikheter som kan härledas till skillnader i inkomstnivå, födelseland och utbildningsnivå. Granskningen av den socioekonomiska betydelsen för uppföljning av strokepatienter startar i vår i en delstudie som finansieras av intresseorganisationen Neuroförbundet.

– Det ska vara tydligt vilken behandling och rehabilitering som passar bäst för den specifika individen. Det ska gälla oavsett var personen bor i Sverige och socioekonomisk bakgrund, säger Bengt Olsson, 1:e vice ordförande i Neuroförbundet.

Studierna baseras på data från det nationella kvalitetsregistret för stroke, Riksstroke. Delstudien om socioekonomiska faktorer bygger på strokepatienter i Skåne.

 Länk till mer information om forskningsprojektet Stroke – vad händer sen? » (nytt fönster)

Publicerad 2015-12-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 december 2015 - 12:33 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår