Svalt intresse för medicinsk marijuana

En amerikansk intervjustudie från staten New Yorks största privata vårdgivare med 61 000 anställda visar ett svalt intresse för medicinsk cannabis bland äldre, uppger nättidningen Läkemedelsvärlden.

I New York och ett tjugotal andra stater går det att lagligt få cannabis för medicinskt bruk vid bland annat cancer och kronisk smärta. Från årsskiftet införs medicinsk cannabis på försök i Danmark. I studien intervjuades 94 personer, medelåldern var 71 år. Sju av tio led av kroniska sjukdomar och en av fyra hade kronisk smärta. Mer än var tredje, 36 procent, svarade att det var osannolikt eller extremt osannolikt att de skulle ta medicinsk marijuana om det fick det förskrivet. De flesta var rädda för biverkningarna. De deltagare som tidigare i livet hade använt marijuana utan medicinskt syfte visade en större vilja att pröva.

Historien om medicinsk marijuana är ännu i sin linda, kommenterar läkaren och forskaren bakom studien, Gisele Wolf-Klein:

– Vi saknar ännu tillräcklig erfarenhet för att säga vilka patienter som kan få bäst hjälp av medicinsk marijuana, men om den verkar ha en värdefull effekt, så måste vi komma över de eventuella fördomar eller oro som patienter, anhöriga eller läkare kan tänkas ha.

Studien Older adults’ perspectives on medical marijuana use har presenterats vid American Geriatrics Society Meeting i San Antonio i Texas. Läs mer om vad de amerikanska forskarna säger här » (nytt fönster)

Publicerad 2017-05-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 maj 2017 - 09:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår