Svensk AD-diagnostik blir världsstandard

Forskare vid Göteborgs universitet har utvecklat en referensmetod för mätningar som kan diagnostisera Alzheimers sjukdom, årtionden innan symptom visar sig. Metoden kommer blir nu standard inom alzheimerdiagnostiken internationellt.    

Diagnostikmetoden bygger på mätningar av proteinet beta-amyloid i ryggvätska. Vi bildar alla beta-amyloid i hjärnan och en teori är att ämnet medverkar vid bildandet och borttagandet av synapser --avgörande för hjärnans förmåga att bilda nya minnen. Hos friska människor transporteras beta-amyloiden ut i ryggvätskan och i blodet, men vid Alzheimers sjukdom stannar proteinet i hjärnan, klumpar ihop sig och börjar skada synapserna vilket till slut leder till att nervceller dör. Processen kan starta redan i medelåldern och fortgå i det dolda under tiotals år, tills nervcellerna är så skadade att minnesstörningar och bristande kognitiv förmåga uppkommer.

– Om koncentrationen av beta-amyloid i ryggvätskan är onormalt låg tyder det på proteinet fastnar i hjärnan, vilket är det tidigaste tecknet på Alzheimers sjukdom, säger Henrik Zetterberg, professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och tillsammans med professor Kaj Blennow en av forskarna bakom den aktuella analysen.

Genom deras metod för mätning av de exakta halterna av beta-amyloid i ryggvätskan kan alzheimers diagnostiseras tio till trettio år innan sjukdomen orsakar några symptom. Göteborgsforskarnas pionjärstudier får nu internationellt erkännande genom att mätmetoden godkänts som global referensmetod. Framsteget sammanfaller med lovande resultat för olika läkemedelskandidater som angriper Alzheimers sjukdom, och som har beta-amyloid som måltavla.

– Dessa nya läkemedel kommer sannolikt vara som mest effektiva hos människor som precis börjat ansamla beta-amyloid i hjärnan. Då blir en väl utprövad och standardiserad metod naturligtvis avgörande, eftersom den säkerställer att dessa människor hittas på ett diagnostiskt säkert och precist sätt, säger Kaj Blennow.

Publicerad 2015-10-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 oktober 2015 - 16:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår