Synliggör smärtsamma kotfrakturer

Bensköra kvinnor med smärtsamma kotkompressioner lider i det tysta och får inte den hjälp de behöver, enligt ny forskning vid Göteborgs universitet.

Kotkompressioner där en försvagad ryggkota utan större kraft trycks ihop och kollapsar är en av de vanligaste frakturerna vid benskörhet. Nydisputerade forskaren och distriktssköterskan Hilda Svensson har undersökt drabbade kvinnor 65–80 år i bland annat populationsstudien H70 i Göteborg. Forskningen visar hur den långvariga ryggsmärtan sänker livskvaliteten, och intervjuer med några av kvinnorna ger en mörk bild av ett liv i ständig rädsla och oro. Receptfria värktabletter hjälper inte och starkare läkemedel försämrar balansen och orsakar trötthet.

– Vi i vården måste fånga upp de här kvinnorna på ett bättre sätt och ta deras smärtupplevelser på allvar, säger Hilda Svensson.

– Det faktum att en kotkompression i sig inte kan åtgärdas leder ofta till att kvinnorna inte får den behandling och hjälp de behöver. Vården behöver få upp ögonen för att kvinnorna har sänkt fysisk livskvalitet i många år längre efter frakturen än vad man tidigare antagit och behandlat utifrån.

Länk till avhandlingen » (nytt fönster)

Publicerad 2018-10-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 oktober 2018 - 12:52 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår