Tänkandet viktigt för parkinsonpatienter

Den kognitiva förmågan har större betydelse för överlevnaden vid Parkinsons sjukdom än vad som tidigare har antagits, enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Resultaten överraskar. Det är en tydlig skillnad i dödlighet för patienter med olika grad av kognitiv nedsättning, säger David Bäckström, doktorand vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet.

I sin avhandling har David Bäckström studerat patienter som nyligen utvecklat symtom av parkinson och närbesläktade sjukdomar. Vid Parkinsons sjukdom hade personer med normal kognitiv funktion en i stort sett normal överlevnad, medan de med en kognitiv störning hade en dödlighet som var mer än dubbelt så hög som normalbefolkningen. Även parkinsonpatienter mätresultat som kan tyda på en inflammation i nervsystemet hade en markant ökad dödlighet. 

– Fortsatt forskning kan förhoppningsvis ge svar på om inflammation är orsak till överdödligheten, säger David Bäckström.

– Parkinson orsakas av en sjuklig proteinackumulation i nervceller och det är osannolikt att man kan påverka den sjukdomsprocessen genom att träna hjärnan. Däremot fortsätter vi att forska på om det går påverka risken för kognitiv svikt och därmed prognosen, genom kognitiv träning. Det är inte omöjligt att det fungerar.

Publicerad 2019-02-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 februari 2019 - 16:25 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår