Teknik hjälper anhörigvårdare

Anhöriga till demens- eller strokedrabbade kan få stöd av webbaserade system.

Larm, sensorer, gps och andra teknikstöd kan hjälpa förvärvsarbetande anhörigvårdare, visar en avhandling vid Linnéuniversitetet som har undersökt informations-och kommunikationsteknologiernas betydelse som anhörigstöd vid demenssjukdom eller stroke. Webbaserade system för till exempel information, utbildning och nätverkande gav stöd som annars inte hade varit möjligt på grund av krock med jobbet.

– Det här är en grupp människor som tidigare inte fått speciellt mycket uppmärksamhet inom forskningen, ändå står de för en stor del av den vård som ges till äldre personer, säger forskaren Stefan Andersson.

Publicerad 2017-08-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 augusti 2017 - 15:18 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår