Tilliten i demensvården beforskas

Forskare i Borås ska studera tilliten inom demensvården för regeringens så kallade Tillitsdelegation.

Tillitsdelegationen har tillsatts för att öka medborgarnas tillit i styrningen av offentlig sektor och välfärdstjänster. Tolv försöksverksamheter har valts ut som ska följas av forskare, och ett av dem är demensvården i Alingsås kommun som ingår i ett idéburet offentligt partnerskap med Bräcke Diakoni.

– Vi har designat ett forskningsprojekt för att studera en heltäckande vårdkedja för människor med demenssjukdom. Målet är att studera och få till en bra tillitsstyrd vårdkedja i samverkan med primärvård, hemtjänst, särskilt boende, Alzheimerkafé och rehabilitering, säger forskningsledare Karin Josefsson, docent i vårdvetenskap vid Borås högskola.

Brist på tillit handlar sällan om brist på personalens kompetens, säger hon.

– Snarare handlar det om brister i styrningen och om medarbetare som får arbeta med oändliga rapporteringar, dokumentation och andra administrativa uppgifter i kommunen.

–  Vårt projekt går helt i den gamla Ädelreformens anda, där ambitionen var att ha en enda huvudman för äldreomsorgen. För äldre människor som är färdigbehandlade på sjukhuset kan det vara svårt att veta vart de ska vända sig. Vi utgår från att vårdkedjan startar varthän den äldre med demenssjukdom kliver in, vare sig det är på vårdcentralen, hemtjänsten eller för den delen vårdkaféet.

Läs mer om Tillitsdelegationen » (nytt fönster)

Publicerad 2017-03-27
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 mars 2017 - 09:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår