”Tona ned fokus på mätningar”

Mer pengar har inget samband med hur nöjd man är med sin äldreomsorg. Öppna jämförelser säger därför inte hela sanningen.

Det menar forskaren Ali Kazemi, professor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, som har undersökt vad som gör äldre mest nöjda. Bland annat har han gått igenom Socialstyrelsens och SKL:s återkommande rapport Öppna jämförelser som beskriver kvaliteten av vård och omsorg om äldre, samt intervjuat personal och observerat.

– Öppna jämförelser påvisar att det finns stora skillnader mellan olika kommuner, med sin ranking. Den rankingen utgår från att mer pengar och budgetmedel i sig ger bättre kvalitet.

– Men vår forskning visar att det inte har ett samband med nöjdhet. Skillnaderna behöver inte alls vara så stor, som Öppna jämförelser ger sken av. Till exempel har den högst placerade kommunen endast 18 procent fler nöjda äldre än den lägst placerade.

Allra viktigast är i stället personalens bemötande. Inte minst genom att de bygger relationer som ger trygghet. Bra relationer med personalen kan också minska känslan av ensamhet.

Ali Kazemis råd till landets kommuner och myndigheter är att tona ned fokus på rankningar och procentandelar i nöjdhetsmätningarna.

– De innehåller för mycket osäkerhet och tolkas ofta på fel sätt. I stället borde fokus ligga på att utveckla vården, med den äldre människan i första rummet.

Publicerad 2018-06-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 juni 2018 - 13:49 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår