Trygg vård för äldre utreds

Regeringens särskilde utredare av Samordnad utveckling för god och nära vård ska också utreda förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Det handlar enligt regeringen om att skapa en trygg vård, särskilt för äldre med många sjukdomar. Regeringen vill även se bättre samarbete mellan kommuner och landsting samt olika vårdgivare.

– Äldre ska inte skickas mellan äldreboenden och akuten, det ska finnas en trygghet och ett tydligt samarbete som utgår ifrån den äldres vårdbehov, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska slutredovisas för Socialdepartementet våren 2020. En delredovisning ska lämnas i juni 2019.

Publicerad 2018-08-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 augusti 2018 - 09:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår