Tveksam testosteronbehandling

Förskrivning av testosteron bör ske enligt stingenta riktlinjer, enligt en ny studie. 

Nyligen publicerades den sista delstudien i det av National institutes of health finansierade projektet Testosterone trials. Projektet består av sju oberoende sammankopplade studier av könshormonet testosterons effekter på sexuell funktion, vitalitet, fysisk förmåga, kognitiv funktion, kardiovaskulära mått, hematopoes och bentäthet. 

Data från Testosterone trials visar att förskrivning av testosteronsubstitution bör ske enligt stringenta riktlinjer. Inget tyder på att patienter med hypogonadism (som har könskörtlar med bristfällig funktion, vilket resulterar i för låg eller ingen produktion av könshormoner) inte ska erbjudas substitutionsbehandling. Försiktighet bör dock iakttas vid mixad hypogonadism såsom vid metabolt syndrom och åldersrelaterade låga testosteronvärden, samt till män med misstanke om underliggande kardiovaskulär sjukdom.

Ett av skälen till projektet Testosterone trials är att försäljningen av testosteron till män med låga testosteronvärden i vissa länder ökat 40-faldigt under en 10-årsperiod. Ökningen kan bero på att definitionen av hypogonadism delvis har suddats ut till att nu omfatta praktiskt taget alla tillstånd associerade med låga testosteronnivåer. Nya marknadsföringsstrategier bidrar även till att vikten av att bedöma effekt och säkerhet vid testosteronbehandling av äldre män kringgås.

Effekten av testosteronsubstitution har till dags dato varit moderat både på sexuell funktion, vitalitet, fysisk förmåga samt kognitiv funktion på äldre män – de vanligaste symtomen som kopplats till hypogonadism och som ibland behandlas med testosteron.

Studier dimensionerade för att svara på frågan huruvida testosteronsubstitution till äldre män med lågt testosteronvärde utgör en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom behövs.

Publicerad 2017-03-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 mars 2017 - 10:51 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår