Underbehandling av äldre missas

Det är lätt att sjukvården missar äldre personer med suboptimal läkemedelsbehandling, visar en studie som har undersökt validiteten hos så kallade enskilda läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer. Studien har publicerats i Läkartidningen.

Den aktuella studien bekräftar att det är vanligt att äldre underbehandlas. Detta leder till lidande och utebliven nytta för individen samt stora kostnader för samhället. Resultatet bygger på tvåhundra patienter med höftfraktur, 65 år och äldre, som var rekryterade sen tidigare för att utvärdera effekterna av läkemedelsgenomgångar.

Läkemedelsgenomgångar, som oftast utgår från läkemedelslistan, fångar endast en del av de patienter som har underbehandling. Här kan studien bidra till förståelse för att man inte kunnat se effekter av genomgångarna på objektiva patientnära utfallsmått.

Studien visar att läkemedelsspecifika indikatorer är pålitliga och även enkla att införliva i förskrivarstödet. Sådan feedback till läkaren vid förskrivning skulle kunna signalera risk för olämplig läkemedelsanvändning. Men totalt sett hittade indikatorerna endast hälften av de patienter vars behandling behövde ses över.

Läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer för äldre har utvecklats av Socialstyrelsen och är ett mätbart mått på förskrivningen som används för att beskriva och förbättra läkemedelsanvändningen – i forskningen, vid läkemedelsgenomgångar och för uppföljning av sjukvårdens kvalitet.

Länk till artikeln i Läkartidningen » (nytt fönster) 

Publicerad 2016-02-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 februari 2016 - 15:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår