Uska blir skyddad titel

En regeringsutredning ledd av tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg föreslår att en skyddad yrkestitel införs för undersköterskor. Däremot blir det ingen särskild undersköterskelegitimation.

Den kartläggning som utredningen genomfört visar att kompetensen inom vård- och omsorg på undersköterskenivå behöver stärkas och tydliggöras.
– Det råder väldigt stor variation i utbildningens innehåll och då främst inom vuxenutbildningen. Det har lett till att det är svårt att veta vad en undersköterska har för kompetens, säger Harriet Wallberg.

Vård- och omsorgsutbildningen kommer enligt ett förslag från Skolverket att bli mer sammanhållen och leda till en undersköterskeexamen. Utredningen föreslår därför att undersköterskeyrket kvalitetssäkras genom att den skyddade yrkestiteln undersköterska kopplas till den nya utbildningen. På så sätt ska det bli tydligt för arbetsgivare, patienter/brukare, andra yrkesgrupper inom vård och omsorg samt anhöriga vad en undersköterska har för kompetens.

– Att bygga framtidens äldreomsorg handlar om att stärka Sveriges undersköterskor. Därför vill regeringen att yrket ska regleras, säger socialminister Lena Hallengren.

Att utredningen inte föreslår en legitimation beror bland annat på de kriterier för legitimationsyrken som finns sedan 1998. De handlar om självständigt arbete, att ansvara för medicinsk säkerhet, att ställa diagnoser och föreslå behandling samt att yrket ska ligga på högskolenivå.
– Vi har svårt att se att undersköterskeyrket når upp till kriterierna. Vi står bakom dem och tycker inte att de behöver ändras eftersom vi kan uppnå ökad kvalitet och säkerhet med en skyddad yrkestitel, säger Harriet Wallberg till tidningen Dagens medicin.

För att ytterligare öka kvaliteten och säkerheten för patienter och brukare pekar utredningen på att arbetsgivarna behöver ta tillvara undersköterskornas kunskaper på ett mer effektivt sätt. Kvalificerade arbetsuppgifter bör därför fördelas till de medarbetare som har utbildning och kunskap.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Publicerad 2019-04-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 april 2019 - 14:46 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår