Utredning om fast omsorgskontakt

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) ska lämna förslag till regeringen på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten.

Många kommuner har redan idag ett så kallat kontaktmannaskap inom hemtjänsten. Det innebär att en person, ofta en undersköterska eller ett vårdbiträde, är kontaktperson till en eller flera äldre som har hemtjänst. Kontaktpersonen kan till exempel ansvara för en enskild äldres genomförandeplan. Kontaktmannaskap är idag inte reglerat i lag, utan det är upp till kommunerna själva att inrätta.

Till den fasta omsorgskontakt som nu ska utredas ska en äldre person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg. Kravet på en fast kontakt innebär att hemtjänsten blir skyldiga att arbeta på ett mer enhetligt sätt än idag, vilket enligt socialminister Lena Hallengren bidrar till ökad kvalitet och likvärdighet inom äldreomsorgen.

– Utredningen handlar om att skapa ökad trygghet i hemtjänsten, både för de årsrika och deras anhöriga. Idag är det ju ofta de anhöriga som får ta hand om allt strul när det inte finns någon som koordinerar, säger Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm ska också kartlägga hur utförare av hemtjänst i dag arbetar med kontaktmannaskap och föreslå vilka kunskaper en fast omsorgskontakt bör ha.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Publicerad 2019-08-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 augusti 2019 - 11:37 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår