Vägledning vid vinterkräksjuka

En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att ett enkelt prov kan underlätta prioriteringen av vinterkräksjuka patienter, vilket kan begränsa smittspridningen.

Varje år drabbas omkring en halv miljon svenskar av så kallad vinterkräksjuka. Sjukdomen orsakas av ett norovirus, som är mycket smittsamt och gör att epidemier ofta uppstår på sjukhus och äldreboenden. Forskaren Lars Gustavsson visar i sin avhandling att dödligheten bland äldre, vinterkräksjuka patienter som behöver läggas in på sjukhus är hög. Inom 30 dagar hade nästan var femte patient över 80 år avlidit – samtliga hade samtidigt andra allvarliga sjukdomar.

För att akutsjukhus bättre ska kunna ta hand om personer med symtom på vinterkräksjuka, utan att smittan sprids till andra patienter, har Lars Gustavsson och hans forskarkollegor undersökt om ett rutinblodprov kan vara till hjälp vid bedömningen även vid vinterkräksjuka.

– Om testet visar att mjölksyrenivån är förhöjd finns det en risk att infektionen får ett allvarligt förlopp. I dessa fall bör patienten undersökas noggrant och omhändertas på en avdelning med möjlighet till isoleringsvård, säger Lars Gustavsson i ett pressmeddelande.

Avhandlingen visar också att provtagningen för att diagnostisera smittsam magsjuka kan förenklas: i stället för avföringsprov kan man ta ett pinnprov från ändtarmen. En delstudie i avhandlingen har närmare granskat hur immunförsvaret bekämpar infektioner med norovirus – kunskap som kan ha betydelse vid utvecklingen av ett framtida vaccin mot vinterkräksjuka.

Länk till avhandlingen On morbidity and mortality in norovirus infection » (nytt fönster)

Publicerad 2014-12-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 december 2014 - 10:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår