Välfärdsteknik med och utan evidens

Det går inte att säkert säga att robotiserade husdjur hjälper äldre med psykisk ohälsa, enligt en kartläggning från SBU.

Nästa år ska Folkhälsomyndigheten ta fram ett kunskapsstöd för hur välfärdsteknik kan främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre. På myndighetens uppdrag har SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, därför gjort en kartläggning av den forskning och evidens som finns eller inte finns inom området välfärdsteknik för äldre personer som riskerar eller har psykisk ohälsa.

Sju forskningsöversikter från 2012–2017 med medelhög kvalitet har tagits med i kartläggningen. Sammantaget finns forskning som visar att ensamhet kan minskas om man lär sig använda data och internet. Kunskap finns även om vad välfärdsteknik kan göra för att bland annat bryta social isolering, ge socialt stöd, öka delaktigheten, stärka självkänsla, motverka depression och förbättra fysisk hälsa. Interaktiva datorspel visar sig till exempel vara mer effektiva än annan fysik träning avseende balans. Däremot brister det i kunskap om vad välfärdstekniken kan göra när det gäller bland annat ADL-förmåga, självständighet, livskvalitet eller välbefinnande

Merparten av studierna i översikterna kom från länder utanför Norden, men bland dem fanns även svenska studier

Läs SBU:s kartläggning Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa » (nytt fönster)

Publicerad 2017-10-02
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 oktober 2017 - 17:11 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår