Minskad demensrisk med vanlig medicin

Blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer kan halvera risken för demens. Det visar en registerstudie vid Karolinska institutet och Danderyds sjukhus.

Förmaksflimmer ökar med stigande ålder och är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning, så kallad arytmi. Tolv–femton procent av alla 75-åringar beräknas vara drabbade. Att ta blodförtunnande läkemedel har visat sig kunna minska risken för stroke vid förmaksflimmer. En teori har också varit att läkemedlen inte bara skyddar mot större blodproppar utan även mot små, som ligger bakom oupptäckta mikroinfarkter vilka så småningom leder till kognitiv försämring.

I studien ingår alla personer som, enligt patientregister, hade förmaksflimmer under åren 2006–2014, omkring 444 100 personer. De patienter som tog blodförtunnande vid studiens början hade 29 procent lägre risk att utveckla demens jämfört med dem som inte gjorde det. Fortsatt användning av läkemedlen halverade risken till 48 procent. Den skyddande effekten var större ju tidigare behandlingen sattes in och effekten var likartad för det äldre blodförtunnande medlet warfarin och nyare orala antikoagulantia.

– Även om vi inte kan bevisa att det finns ett orsakssamband anser vi att resultaten starkt tyder på att blodförtunnande läkemedel skyddar mot demens hos patienter med förmaksflimmer, säger studieansvariga docent Leif Friberg och professor Mårten Rosenqvist i ett pressmeddelande.

Forskarna ser därför med oro på att patienter med förmaksflimmer ofta slutar sin behandling för tidigt.

– Läkare bör förklara för sina patienter hur dessa läkemedel fungerar och varför de ska användas.

I studien var de starkaste indikatorerna för demens brist på behandling med blodförtunnande vid förmaksflimmer, åldrande, Parkinsons sjukdom och alkoholmissbruk.

Studien har publicerats i tidskriften European heart journal, läs den här » (nytt fönster)

Publicerad 2017-10-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 oktober 2017 - 11:10 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår