Vårdanalys vill utveckla vårdens ledarskap

En ny rapport från myndigheten Vårdanalys ger förslag på nationella insatser som kan utveckla ledarskapet i hälso- och sjukvården.

Rapporten Åt samma håll har tagits fram på uppdrag av regeringen och Vårdanalys har haft fokus på statens stödjande och kompletterande roll i arbetet med att utveckla ledarskapet, men lämnar även rekommendationer som kan bidra till landstingens och kommunernas arbete med  ledarskapsutveckling. Ledarskapet är enligt Vårdanalys centralt för att möta de omställningar vården står inför, till exempel arbetet med att göra vården mer samordnad utifrån ett patientperspektiv och att ta tillvara digital teknik, och myndigheten föreslår i rapporten insatser för att:

Öka kompetensen om systemutveckling, förändringsledning och personcentrering hos chefer och ledare  

Främja en mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling

Göra det mer attraktivt att vara chef och ledare inom hälso- och sjukvården

Vårdanalys rekommenderar bland annat att inslagen av ledarskapsfrågor och systemförståelse stärks på grundutbildningarna för vårdens professioner, samt föreslår mer medel för praktiknära forskning om ledarskap, ledning och styrning.

– Det är viktigt med ett systematiskt arbete för att skapa bättre förutsättningar för chefer. Det kan handla om att tydliggöra uppdrag och mandat, utveckla administrativa stödstrukturer och se över storleken på chefers personalgrupper, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

Rapporten finns att läsa och ladda ner på Vårdanalys webbplats » (nytt fönster)

Publicerad 2019-04-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 april 2019 - 09:49 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår